User Tools

Site Tools


10501--ng-h-ng-c-i-n-c-la-gi

Đông Hưng là một xã thuộc huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

xã Đông Hưng thành lập ngày 23 tháng 11 năm 2004[1].

Xã Đông Hưng có 32,8340 km² diện tích tự nhiên và 10.299 nhân khẩu[1]

Địa giới hành chính xã Đông Hưng:

  • phía Đông giáp huyện Đầm Dơi;
  • phía Tây giáp xã Tân Hưng Đông;
  • phía Nam giáp xã Đông Thới;
  • phía Bắc giáp xã Tân Hưng.

Xã Đông Hưng có 3.283,40 ha diện tích tự nhiên và 10.299 nhân khẩu

  • Nghị định 192/2004/NĐ-CP[1] ngày 23 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về việc thành lập xã Đông Hưng thuộc huyện Cái Nước trên cơ sở 3.283,40 ha diện tích tự nhiên và 10.299 nhân khẩu của xã Đông Thới, thuộc huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.
10501--ng-h-ng-c-i-n-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)