User Tools

Site Tools


10495-ph-h-ng-b-n-tre-th-nh-ph-la-gi

Phú Hưng là một xã thuộc thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, Việt Nam.

Xã Phú Hưng có 1.012,33 ha diện tích tự nhiên và 10.870 người[1].

Địa giới hành chính xã Phú Hưng:

  • Đông giáp
  • Tây giáp
  • Nam giáp
  • Bắc giáp
  • Nghị định 08/NĐ-CP[1] ngày 09 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ:
  1. tách 64,6 ha diện tích tự nhiên và 1.825 người của xã Phú Hưng và một phần phường Phú Khương thành lập phường Phú Tân thuộc thị xã Bến Tre
  2. điều chỉnh 81,69 ha diện tích tự nhiên và 1.289 người của xã Phú Hưng về phường Phú Khương quản lý.
  • Nghị quyết số 34/NQ-CP[2] ngày 11 tháng 08 năm 2009 của Chính phủ, xã Phú Hưng thuộc thành phố Bến Tre tỉnh Bến Tre.

Đình Phú Tự tại đây được công nhận là Di tích lịch sử  - văn hóa cấp tỉnh. Đặc biệt đã bảo tồn được cây mai quý với tuổi đời ước tính trên 300 tuổi được công nhận là cây di sản ở Việt Nam vào ngày 13 tháng 2 năm 2014

10495-ph-h-ng-b-n-tre-th-nh-ph-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)