User Tools

Site Tools


10494-ph-ng-th-nh-cao-l-nh-la-gi

Phương Thịnh là một xã thuộc huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

- Địa giới của xã Phương Thịnh ở phía bắc giáp xã Hưng Thạnh, phía nam giáp xã Phong Mỹ và xã Ba Sao, phía đông giáp xã Ba Sao và xã Trường Xuân và ở phía tây giáp huyện Tam Nông[1]

  • Quyết định 382-CP[1][2] ngày 27 tháng 12 năm 1980 của Hội đồng Chính phủ:
  1. Chia xã Phương Thịnh thành hai xã lấy tên là xã Phương Thịnh và xã Ba Sao.
  2. Thành lập xã Phương Trà trên cơ sở sáp nhập ấp Một của xã Phương Thịnh và một nửa ấp Mỹ Quới của xã Mỹ Trà.
  • Quyết định 4-CP[3] ngày 05 tháng 01 năm 1981 của Hội đồng Chính phủ, xã Phương Thịnh thuộc huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
  • Quyết định 13-HĐBT[4] ngày 23 tháng 02 năm 1983 của Hội đồng Bộ trưởng, xã Phương Thịnh thuộc huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
10494-ph-ng-th-nh-cao-l-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)