User Tools

Site Tools


10469-l-m-h-i-la-gi

Đã Phúc
Phường
Địa lý
Dân số  
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Thành phố Hải Phòng
Quận Dương Kinh

Lãm Hải là một khu dân cư thuộc phường Đã Phúc, quận Dương Kinh thành phố Hải Phòng, đồng bằng sông Hồng, Việt Nam.

Khu dân cư Lãm Hải thành lập năm 2007[1]

Mục lục

 • 1 Vị trí địa lý
 • 2 Điều kiện tự nhiên
 • 3 Hành chính
 • 4 Giáo dục y tế
 • 5 Kinh tế xã hội
 • 6 Giao thông
 • 7 Lịch sử
 • 8 Hình ảnh
 • 9 Xem thêm
 • 10 Liên Kết ngoài
 • 11 Chú thích
 • Nghị định 113/2005/NĐ-CP[1] ngày 05 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Lâm Hải trên cơ sở 12.272,40 ha diện tích tự nhiên và 10.531 nhân khẩu của xã Đất Mới.

Xã Đất Mới

 1. ^ a ă Nghị định 113/2005/NĐ-CP về việc thành lập xã thuộc các huyện Đầm Dơi, Trần Văn Thời, Thới Bình và Năm Căn, tỉnh Cà Mau
10469-l-m-h-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)