User Tools

Site Tools


10468-saint-helena-ascension-v-tristan-da-cunha-la-gi

Saint Helena, Ascension và Tristan da Cunha[2] là một lãnh thổ hải ngoại thuộc Anh bao gồm các hòn đảo Saint Helena, Đảo Ascension và nhóm đảo nhỏ Tristan da Cunha. Khu vực này trước đây được gọi là Saint Helena và những lãnh thổ phụ thuộc cho đến ngày 1 tháng 9 năm 2009, khi một hiến pháp mới cho phép 3 đảo có quyền tương đương nhau.[3]

Về mặt hành chính cũng như địa lý, lãnh thổ chia thành 3 đảo, mỗi đảo được quản lý bới một hội đồng. Thống đốc của lãnh thổ là chủ tịch của Hội đồng Lập pháp Saint Helena.

Hòn đảo St Helena tiếp túc được chia thành 8 quận.[4]

10468-saint-helena-ascension-v-tristan-da-cunha-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)