User Tools

Site Tools


10458-kh-nh-b-nh-t-y-la-gi

Khánh Bình Tây là một xã thuộc huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, Việt Nam.

Xã có diện tích 54,36 km², dân số năm 1999 là 13447 người,[1] mật độ dân số đạt 247 người/km².

Cũng như các khu vực khác ở Cà Mau, xã này có địa hình chủ yếu là kênh rạch chằng chịt, nước lợ. Giao thông thủy thịnh hành. Ngành nghề chủ yếu là đánh bắt thủy hải sản và nuôi trồng thủy sản nước lợ như cua, tôm sú, tôm càng xanh.

Xã Khánh Bình Tây thành lập từ ngày 25 tháng 7 năm 1979[3].

  • Quyết định 275-CP[3] ngày 25 tháng 07 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ chia xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải thành bốn xã lấy tên là xã Khánh Bình, xã Khánh Bình Trung, xã Khánh Bình Đông và xã Khánh Bình Tây.
  • Nghị quyết [4] ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Quốc hội, chia tỉnh Minh Hải thành hai tỉnh là tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau, Khi đó xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời thuộc tỉnh Cà Mau.
  • Nghị định 42/1999/NĐ-CP[5] ngày 25 tháng 06 năm 1999 của Chính phủ về việc thành lập xã Khánh Bình Tây Bắc trên cơ sở có 9.864 ha diện tích tự nhiên và 17.212 nhân khẩu của xã Khánh Bình Tây.
Một cảnh trong khu du lịch Hòn Đá Bạc
10458-kh-nh-b-nh-t-y-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)