User Tools

Site Tools


10453-babeldaob-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

10453-babeldaob-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​83/​Beach-in-melekeok20071222.jpg/​220px-Beach-in-melekeok20071222.jpg"​ width="​220"​ height="​261"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​83/​Beach-in-melekeok20071222.jpg/​330px-Beach-in-melekeok20071222.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​83/​Beach-in-melekeok20071222.jpg/​440px-Beach-in-melekeok20071222.jpg 2x" data-file-width="​1650"​ data-file-height="​1956"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​Babeldaob</​b>​ (cũng được viết là <​b>​Babelthuap</​b>​) là hòn đảo lớn nhất của quốc đảo Thái Bình Dương Palau. Diện tích của đảo là 31 km² (128 mi²),​ chiếm 70% của cả nước, đảo có 6000 người, chiếm 30% dân số Palau. Đây là một trong số các đảo có dân số đáng kể kém phát triển nhất Châu Đại Dương
 +</p>
  
 +<​p>​Babeldaob nằm ở đông bắc của bang Koror và bao gồm thủ đô mới của đất nước là Ngerulmud. Không giống như những đảo khác ở Palau, Babeldaob có địa hình đồi núi. Điểm cao nhất Palau là 242 mét tại Núi Ngerchelchuus. Bờ biển phía đông Babeldaob có nhiều bãi biển.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Babeldaob có 10/16 bang của Palau:
 +</p>
 +
 +
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​7°31′49″B</​span>​ <span class="​longitude">​134°33′53″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​7,​53028°B 134,​56472°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​7.53028;​ 134.56472</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1327
 +Cached time: 20181011052742
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.052 seconds
 +Real time usage: 0.077 seconds
 +Preprocessor visited node count: 186/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 5453/​2097152 bytes
 +Template argument size: 76/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 449/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.023/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 753 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​59.400 ​     1 -total
 + ​74.84% ​  ​44.452 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 + ​20.32% ​  ​12.071 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​18.05% ​  ​10.719 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  9.21%    5.472      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  4.58%    2.723      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​795803-0!canonical and timestamp 20181011052742 and revision id 22299847
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
10453-babeldaob-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)