User Tools

Site Tools


10447-t-n-ngh-a-cao-l-nh-la-gi

Tân Nghĩa là một xã thuộc huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Địa giới của xã Tân Nghĩa ở phía bắc giáp xã Phong Mỹ, phía nam giáp xã Hoà An và xã Tân Thuận Tây, phía đông giáp xã Phương Trà và ở phía tây giáp sông Tiền Giang[1].

  • Quyết định 382-CP[1][2] ngày 27 tháng 12 năm 1980 của Hội đồng Chính phủ, chia xã Mỹ Tân thành hai xã lấy tên là xã Mỹ Tân và xã Tân Nghĩa.
  • Quyết định 4-CP[3] ngày 05 tháng 01 năm 1981 của Hội đồng Chính phủ, xã Tân Nghĩa thuộc huyện Cao Lãnh
  • Quyết định 13-HĐBT[4] ngày 23 tháng 02 năm 1983 của Hội đồng Bộ trưởng, xã Tân Nghĩa thuộc huyện Cao Lãnh
  • Quyết định 36-HĐBT[5] ngày 16 tháng 02 năm 1987 của Hội đồng Bộ trưởng, tách một phần 5 ấp của xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh để sáp nhập vào thị xã Cao Lãnh.
10447-t-n-ngh-a-cao-l-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)