User Tools

Site Tools


10438-gideon-yu-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

10438-gideon-yu-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Gideon Yu</​b>​ (sinh năm 1971) đã từng là một ủy viên ban quản trị và một nhà đầu tư công nghệ cao. Ông rời bỏ ngành công nghệ để trở thành Giám đốc Chiến lược của San Francisco 49ers từ cuối năm 2010 đến đầu năm 2011. Trước khi nhậm chức, Yu là một cổ đông của Khosla Ventures.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Tháng 6 năm 2011, Vinod Khosla sẽ thay thế Yu trong Hội đồng Quản trị.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ Trước đó Yu đã từng là Giám đốc Tài chính của Facebook,<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ tại đây ông đã phụ trách khoản đầu tư trị giá 375 triệu đô-la Mỹ<sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ của Microsoft và tài sản trị giá 15 tỉ đô-la Mỹ của tỉ phú Hồng Kông Lý Gia Thành.<​sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ Trước đó, Yu là cổ đông của Sequoia Capital,<​sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup>​ và là Giám đốc Tài chính của Youtube,<​sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup>​ nơi ông dàn xếp<​sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup>​ cuộc mua bán với giá 1,65 tỷ đô-la Mỹ<sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup>​ với Google.
 +</​p><​p>​Trước khi đến với Youtube, Yu là thủ quỹ và Phó Chủ tịch Tài chính cao cấp của Yahoo,<​sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup>​ nơi ông đã thực hiện hơn 30 cuộc mua bán và đầu tư cho công ty, bao gồm Alibaba, Taobao, Overture, Inktomi, Flickr, del.icio.us và những cuộc giao dịch tư bản lên đến hơn 5 tỉ đô-la Mỹ. Trước khi đến với Yahoo, Yu là Giám đốc Tài chính của NightFire Software (được mua lại bởi NeuStar, NYSE: NSR), bên cạnh đó ông còn giữ một vị trí tại Disney, Hilton, và DLJ / CSFB.
 +</​p><​p>​Yu rời Facebook vào mùa xuân năm 2009 vì những xung đột trong nghiên cứu.<​sup id="​cite_ref-wsj_april_2009_11-0"​ class="​reference">​[11]</​sup><​sup id="​cite_ref-business_insider_apr_2009_12-0"​ class="​reference">​[12]</​sup></​p><​p>​Yu tốt nghiệp trường Đại học Stanford, chuyên ngành của ông là Kỹ sư Công nghiệp và Quản lý Kỹ sư; ông nhận bằng MBS từ Trường Kinh doanh Harvard. Yu cũng từng là một thành viên trong Hội đồng Quản trị của Quỹ Y tế UCSF.
 +</​p><​p>​Gideon hiện đang sống tại California với vợ, Susie và con trai, Jonathan Christian.
 +</p>
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Khosla Ventures raises $1b+ and hires Gideon Yu as Partner. <​i>​New York Times</​i>,​ 31/​08/​2009</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​KMobile Payments Startup Square Adds Vinod Khosla To Board. <​i>​New York Times</​i>,​ 31/​08/​2009</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Facebook Hires Yu as Chief Financial Officer. <​i>​Wall Street Journal</​i>,​ 25/​07/​2007</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Microsoft Invests $240 million in Facebook at a $15 billion valuation. <​i>​New York Times</​i>,​ 25/​10/​2007</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Li Ka Shing Invests $120 million in Facebook at a $15 billion valuation. Reuters, 27/​03/​2008</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Gideon Yu becomes a Partner at Sequoia Capital. VentureBeat,​ 23/​04/​2007</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​YouTube Hires Gideon Yu as Chief Financial Officer. TheStreet.com,​ 03/​09/​2006</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​How the Google – YouTube Deal was signed. Gawker, 27/​09/​2007</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Google Buys YouTube for $1.65 billion. CNNMoney, 09/​10/​2006</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Yahoo Corporate Officers. Yahoo 2005 Annual Report</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-wsj_april_2009-11"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation news">​Vascellaro,​ Jessica (4 tháng 1 năm 2009). “Facebook Seeks a New Finance Chief as Yu Leaves”. <​i>​Wall Street Journal</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 6 tháng 10 năm 2011</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AGideon+Yu&​amp;​rft.atitle=Facebook+Seeks+a+New+Finance+Chief+as+Yu+Leaves&​amp;​rft.au=Vascellaro%2C+Jessica&​amp;​rft.aufirst=Jessica&​amp;​rft.aulast=Vascellaro&​amp;​rft.date=4+th%C3%A1ng+1+n%C4%83m+2009&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=Wall+Street+Journal&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fonline.wsj.com%2Farticle%2FSB123852657881174747.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span>​ </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-business_insider_apr_2009-12"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Carlson,​ Nicholas (4 tháng 2 năm 2009). “Dissent Is Dead At Facebook, Employees Complain”. <​i>​Business Insider</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 6 tháng 10 năm 2011</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AGideon+Yu&​amp;​rft.atitle=Dissent+Is+Dead+At+Facebook%2C+Employees+Complain&​amp;​rft.au=Carlson%2C+Nicholas&​amp;​rft.aufirst=Nicholas&​amp;​rft.aulast=Carlson&​amp;​rft.date=4+th%C3%A1ng+2+n%C4%83m+2009&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=Business+Insider&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.businessinsider.com%2Fdissent-is-dead-at-faceboook-employees-complain-2009-4&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span>​ </​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1256
 +Cached time: 20181011202838
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.200 seconds
 +Real time usage: 0.239 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2156/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 54160/​2097152 bytes
 +Template argument size: 4398/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 6777/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.070/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.05 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 193.998 ​     1 -total
 + ​44.48% ​  ​86.290 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_person
 + ​34.26% ​  ​66.469 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_subgroup
 + ​32.26% ​  ​62.591 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​31.71% ​  ​61.512 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Facebook_navbox
 + ​31.50% ​  ​61.109 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​30.10% ​  ​58.393 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 + ​19.96% ​  ​38.729 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​11.39% ​  ​22.092 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_b&​aacute;​o
 +  7.55%   ​14.644 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Br_separated_entries
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​796229-0!canonical and timestamp 20181011202838 and revision id 26343167
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
10438-gideon-yu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)