User Tools

Site Tools


10436-ti-ng-tobi-la-gi

Tiếng Tobi
Sử dụng tại Palau
Khu vực Hatohobei, Koror, Sonsorol
Tổng số người nói 100
Phân loại Nam Đảo
 • Malayo-Polynesian
  • Central-Eastern
   • Eastern
    • Oceanic
     • Central-Eastern
      • Micronesian
       • Proper
        • Ponapeic-Trukic
         • Trukic
          • Tiếng Tobi
Mã ngôn ngữ
ISO 639-3 tox

Tiếng Tobi (tiếng Tobi: ramarih Hatohobei, có nghĩa là "ngôn ngữ của người Tobi") là một ngôn ngữ của đảo Tobi, một hòn đảo Tây Nam của Palau và đảo chính của bang Hatohobei.

 • (tiếng Anh) Ethnologue report
 • (tiếng Anh) Tobian language at Friends of Tobi Island
10436-ti-ng-tobi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)