User Tools

Site Tools


10434-v-ng-th-madrid-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

10434-v-ng-th-madrid-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​54/​MadridMetropolitanaDensidad2002.png/​250px-MadridMetropolitanaDensidad2002.png"​ width="​250"​ height="​275"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​5/​54/​MadridMetropolitanaDensidad2002.png 1.5x" data-file-width="​280"​ data-file-height="​308"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Mật độ dân số <​b>​Vùng đô thị Madrid</​b>​.</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Vùng đô thị Madrid</​b>​ (tiếng Tây Ban Nha: <​i><​span lang="​es">​Área metropolitana de Madrid</​span></​i>​) là một vùng đô thị bao gồm thủ đô Madrid, Tây Ban Nha và 40 khu tự quản bao quanh. Vùng đô thị này có dân số hơn 5,8 triệu người và diện tích  4.609,​7 km². Nó là vùng đô thị lớn nhất Tây Ban Nha và là vùng đô thị lớn thứ 3 tại Liên minh châu Âu<sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup><​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup><​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ và lớn thứ 45 thế giới.
 +Vùng đô thị này gồm hai vòng như sau:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Vòng trong (<​i>​primera corona</​i>​):​ Alcorcón, Leganés, Getafe, Móstoles, Fuenlabrada,​ Coslada, Alcobendas, Pozuelo de Alarcón, San Fernando de Henares</​li>​
 +<​li>​Vòng ngoài (<​i>​segunda corona</​i>​):​ Villaviciosa de Odón, Parla, Pinto, Valdemoro, Rivas-Vaciamadrid,​ Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares, San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos, Las Rozas de Madrid, Majadahonda,​ Boadilla del Monte</​li></​ul><​p>​Các khu ngoại ô lớn nhất về phía nam và nhìn chung dọc theo các tuyến xa lộ chính chạy ra từ Madrid.
 +</p>
  
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7b/​AUDES5.png/​220px-AUDES5.png"​ width="​220"​ height="​242"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​7/​7b/​AUDES5.png 1.5x" data-file-width="​280"​ data-file-height="​308"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Các khu vực tiểu vùng đô thị Madrid</​div></​div></​div>​
 +<​p>​Một dự án mới đã cho rằng có các khu vực tiểu vùng đô thị trong vùng đô thị Madrid:
 +</p>
 +<table class="​wikitable"​ style="​font-size:​ 90%;" border="​1"​ cellpadding="​1"​ width="​60%"><​tbody><​tr bgcolor="​silver"><​th><​center><​b>​Diện tích tiểu vùng đô thị</​b></​center>​
 +</th>
 +<​th><​center><​b>​Diện tích<​br/>​(km²)</​b></​center>​
 +</th>
 +<​th><​center><​b>​Dân số<​br/>​(pop.)</​b></​center>​
 +</th>
 +<​th><​center><​b>​Mật độ<​br/>​(pop./​km²)</​b></​center>​
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​font-size:​ 90%;"><​b>​Madrid - Majadahonda</​b>​
 +</td>
 +<td align="​right"​ width="​20%">​996,​1
 +</td>
 +<td align="​right"​ width="​20%">​3.580.828
 +</td>
 +<td align="​right"​ width="​20%">​3.595,​0
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​font-size:​ 90%;"><​b>​Móstoles</​b>​
 +</td>
 +<td align="​right">​315,​1
 +</td>
 +<td align="​right">​430.349
 +</td>
 +<td align="​right">​1.365,​6
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​font-size:​ 90%;"><​b>​Fuenlabrada - Leganés - Getafe - Parla - Pinto - Valdemoro</​b>​
 +</td>
 +<td align="​right">​931,​7
 +</td>
 +<td align="​right">​822.806
 +</td>
 +<td align="​right">​883,​1
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​font-size:​ 90%;"><​b>​Alcobendas</​b>​
 +</td>
 +<td align="​right">​266,​4
 +</td>
 +<td align="​right">​205.905
 +</td>
 +<td align="​right">​772,​9
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​font-size:​ 90%;"><​b>​Arganda del Rey - Rivas-Vaciamadrid</​b>​
 +</td>
 +<td align="​right">​343,​6
 +</td>
 +<td align="​right">​115.344
 +</td>
 +<td align="​right">​335,​7
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​font-size:​ 90%;"><​b>​Alcalá de Henares - Torrejón de Ardoz</​b>​
 +</td>
 +<td align="​right">​514,​6
 +</td>
 +<td align="​right">​360.380
 +</td>
 +<td align="​right">​700,​3
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​font-size:​ 90%;"><​b>​Colmenar Viejo - Tres Cantos</​b>​
 +</td>
 +<td align="​right">​419,​1
 +</td>
 +<td align="​right">​104.650
 +</td>
 +<td align="​right">​249,​7
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​font-size:​ 90%;"><​b>​Collado Villalba</​b>​
 +</td>
 +<td align="​right">​823,​1
 +</td>
 +<td align="​right">​222.769
 +</td>
 +<td align="​right">​270,​6
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b>​Vùng đô thị Madrid</​b>​
 +</td>
 +<td align="​right"><​b>​4.609,​7</​b>​
 +</td>
 +<td align="​right"><​b>​5.843.031</​b>​
 +</td>
 +<td align="​right"><​b>​1.267,​6</​b>​
 +</​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1335
 +Cached time: 20181014181536
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.184 seconds
 +Real time usage: 0.220 seconds
 +Preprocessor visited node count: 170/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 1919/​2097152 bytes
 +Template argument size: 20/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 4/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2162/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.123/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 9.96 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 184.047 ​     1 -total
 + ​77.30% ​ 142.261 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang-es
 + ​17.54% ​  ​32.274 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​14.01% ​  ​25.777 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  2.95%    5.421      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Es
 +  1.00%    1.839      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Link_language
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​795378-0!canonical and timestamp 20181014181536 and revision id 15766909
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
10434-v-ng-th-madrid-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)