User Tools

Site Tools


10432-c-y-m-ng-tay-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

10432-c-y-m-ng-tay-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Cây móng tay</​b>,​ tên khoa học là <​i><​b>​Lawsonia inermis</​b></​i>​. Loài này được Carl von Linné mô tả khoa học lần đầu vào năm 1753.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​. Chúng còn có tên là <​b>​cây lá móng tay, cây thuốc mọi, móng tay nhuộm, lá móng, lựu mọi, thuốc mọi lá lựu, chỉ giáp hoa, phương tiên hoa, tán mạt hoa, khau thiên</​b>​ (Tày), <​b>​kok khau khao youak, khoa thiên</​b>​ (Lào).
 +Cây có thân nhỏ (đường kính 3 cm), cao từ 50–100 cm,​ da nhẵn (mọc hoang có gai ở đầu cành, không nhọn sắc). Lá mọc đối, cuống ngắn, phiến lá đơn, nhỏ, hình trứng bầu dục nhưng đầu, cuống hơi dẹp, lá dài từ 3–7 cm, rộng 2–4 cm. Cụm hoa hình chùy mọc ở đầu cành, gồm nhiều hoa nhỏ màu trắng, đỏ hay vàng, thơm. Quả mang hình cầu to bằng quả hạt tiêu, không nứt, phía cuống có đài bao bọc, có 4 cạnh dọc, 4 ngăn, trong chứa nhiều hạt nhỏ, có cạnh góc, vỏ hạt dai, rất dày, phía dưới xốp.
 +</​p><​p>​Cây mọc hoang và được trồng khắp nơi làm cảnh, hoặc làm bờ rào. Bộ phận dùng: lá, vỏ, thân, rễ.
 +Trước đây ở Việt Nam, nhân dân thường dùng lá móng tay để nhuộm đỏ móng tay, móng chân cho dịp tết Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5), hiện nay ít trồng và sử dụng.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1326
 +Cached time: 20181010174129
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.204 seconds
 +Real time usage: 0.283 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1528/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 16274/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1040/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 4161/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.048/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.62 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 243.754 ​     1 -total
 + ​50.22% ​ 122.418 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​23.98% ​  ​58.442 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​15.31% ​  ​37.308 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​15.10% ​  ​36.806 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​14.75% ​  ​35.961 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  8.42%   ​20.535 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​IPNI2
 +  7.79%   ​18.985 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lythraceae-stub
 +  6.22%   ​15.173 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  3.68%    8.973      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikispecies-inline
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​794911-0!canonical and timestamp 20181010174129 and revision id 24122052
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
10432-c-y-m-ng-tay-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)