User Tools

Site Tools


10421-h-ng-l-i-la-gi

Hồng Lỗi (tiếng Trung: 洪磊, Bính âm:Hóng Lěi) (1969-), là người Phú Dương, Chiết Giang, ông từng là một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Hồng Lỗi tốt nghiệp Đại học Ngữ Ngôn Bắc Kinh năm 1991, và ông bắt đầu làm việc tại Bộ Ngoại giao sau đó.

  • 1991-1992: Nhân viên Văn phòng Thông tin Bộ Ngoại giao, Tùy viên;
  • 1992-1996: Tùy viên, Bí thư thứ ba tại Đại sứ quán TQ tại Hà Lan
  • 1996-2000: Bí thư thứ ba, Phó Giám đốc Văn phòng thông tin Bộ Ngoại giao
  • 2000-2004: Bí thư thứ hai của Tổng Lãnh sự quán TQ tại San Francisco
  • 2004-2007: Bí thư thứ nhất; Giám đốc Văn phòng Thông tin Bộ Ngoại giao
  • 2007-2010 Tham tán Văn phòng thông tin Bộ Ngoại giao;
  • Năm 2010, Phó Tổng Giám đốc Văn phòng Thông tin Bộ Ngoại giao.[1]

Ông được cho là người tiếp nhận vị trí người phát ngôn của Tần Cương[2]

Tháng 7 năm 2016, Hồng Lỗi nhậm chức Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Chicago, Hoa Kỳ[3].

10421-h-ng-l-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)