User Tools

Site Tools


10411-chi-u-nam-m-la-gi

Chi Đu đủ Nam Mỹ (danh pháp khoa học: Vasconcellea) là một chi của khoảng 20-21 loài thực vật hạt kín thuộc họ Caricaceae. Phần lớn các loài trước đây được xếp loại trong chi Carica, nhưng đã được tách ra do chứng cứ di truyền[1][2]. Chi này đôi khi cũng được viết là "Vasconcella".

Các loài cây trong chi này là cây bụi hay cây gỗ nhỏ thân mập thiếu cân đối, thường xanh, sống ít năm, cao tới 5 m, bản địa của khu vực nhiệt đới Nam Mỹ. Nhiều loài có quả ăn được, tương tự như đu đủ, và chúng được trồng rộng khắp tại Nam Mỹ.

  • Vasconcellea × heilbornii (babaco)
  1. ^ Van Droogenbroeck B. và ctv. (2002). AFLP analysis of genetic relationships among papaya and its wild relatives (Caricaceae) from Ecuador. Theoret. Appl. Genet. 105(2-3):289–297, doi:10.1007/s00122-002-0983-4
  2. ^ Tina Kyndta, Bart Van Droogenbroecka, Eliza Romeijn-Peeters, José Parcemon Romero-Motochi, Xavier Scheldemane, Paul Goetghebeur, Patrick Van Damme, Godelieve Gheysen, 2005, Molecular phylogeny and evolution of Caricaceae based on rDNA internal transcribed spacers and chloroplast sequence data. Mol. Phylogenet. Evol., 37(2):442-459, doi:10.1016/j.ympev.2005.06.017

Phương tiện liên quan tới Vasconcellea tại Wikimedia Commons

10411-chi-u-nam-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)