User Tools

Site Tools


10401-terran-la-gi

Terran có thể đề cập đến: Trong tưởng tượng:

 • Galactic Terran-Vasudan Alliance, một chính phủ thiên hà hư cấu trong loạt FreeSpace
 • Terran (StarCraft), tên được đặt cho chủng tộc con người trong loạt trò chơi điện tử khoa học viễn tưởng StarCraft (loạt)
 • Terran Alliance, một tổ chức hư cấu trong vũ trụ Battle Opera Gunmech
 • Terran Confederation, một chính phủ chính của con người trong loạt khoa học viễn tưởng Wing Commander
 • Terran Empire, một chính phủ trong tập Star Trek năm 1967 là Mirror, Mirror, tập 'Crossover của Star Trek: Deep Space Nine năm 1994 và tập In a Mirror, Darkly của Star Trek: Enterprise năm 2005
 • Terran Federation (Starship Troopers), một chính phủ trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng năm 1959 là Starship Troopers
 • Terran Federation (Blake's 7), một chính phủ trong phim truyền hình khoa học viễn tưởng Blake's 7
 • Terran Federation (Starfire), một chính phủ trong vũ trụ Starfire
 • Terran, cách mà ma cà rồng đề cập đến con người trong loạt anime "Trinity blood"
 • Terran, tên được đặt cho con người bởi Skaarj trong vũ trụ Unreal Tournament
 • Terrans, một chủng tộc hình người từ trò chơi RTS Star Command: Revolution
 • Terran Hegemony, một chính phủ trong vũ trụ tưởng tượng BattleTech
 • Terran Overlord Government (TOG), một chính phủ hoàng gia và lực lượng quân sự của nó trong RPG Renegade LEGION
 • Terran Republic, một đế chế đấu tranh cho trật tự trong MMOFPS hư cấu Planetside cho PC.
 • Terran Trade Authority, chính phủ trong một bộ sưu tập của 4 sách khoa học viễn tưởng cỡ lớn
 • Terran System, một tên được đặt cho hệ thống mà Trái Đất được tìm thấy trong tập phim The Best of Both Worlds Part 1 của Star Trek: The Next Generation những năm 1990
 • Terran, con người từ Sol System trong Vũ trụ X của loạt trò chơi X
 • Terran Hanseatic League, một nhóm hư cấu của các thuộc địa trong tiểu thuyết Saga of Seven Suns
 • Terran Alliance, chủng tộc chính trong Galactic Civilizations II: Dread Lords
 • Một hành tinh Terran trong trò chơi nhượng quyền thương mại Sins of a Solar Empire là một hành tinh giống như Trái Đất.
 • Holy Terra, nhà của Imperium of Man trong vũ trụ Warhammer 40,000

Trong khác

10401-terran-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)