User Tools

Site Tools


10388-la-liga-1967-68-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

10388-la-liga-1967-68-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​La Liga 1967-68</​b>​ là mùa giải thứ 37 của La Liga kể từ khi nó được thành lập, bắt đầu từ ngày 9 tháng 9 năm 1967 và kết thúc vào ngày 28 tháng 4 năm 1968. Giải đấu bao gồm các câu lạc bộ sau:
 +</p>
 +<div class="​noviewer thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​402px"><​div class="​thumbcaption">​Vị trí các clb tham dự La Liga 1967–68</​div></​div></​div>​
 +<div class="​noviewer thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​152px"><​div style="​position:​relative;​width:​150px;​border:​1px solid lightgray"><​img alt="​La Liga 1967-68 trên bản đồ Quần đảo Canary"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​88/​Canarias-loc.svg/​150px-Canarias-loc.svg.png"​ width="​150"​ height="​81"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​88/​Canarias-loc.svg/​225px-Canarias-loc.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​88/​Canarias-loc.svg/​300px-Canarias-loc.svg.png 2x" data-file-width="​512"​ data-file-height="​277"/><​div style="​position:​absolute;​top:​67.485%;​left:​55.589%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-4px;​top:​-4px;​line-height:​0"><​img alt="​Las Palmas"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​8px-Red_pog.svg.png"​ title="​Las Palmas"​ width="​8"​ height="​8"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​16px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div></​div></​div><​div class="​thumbcaption"><​small>​Vị trí các clb tham dự La Liga 1967-68 (quần đảo Canary)</​small></​div></​div></​div>​
  
 +
 +
 +<​h3><​span id="​playoff_xu.E1.BB.91ng_h.E1.BA.A1ng"/><​span class="​mw-headline"​ id="​playoff_xuống_hạng">​playoff xuống hạng</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +
 +<​ul><​li>​Lưu ý: Đội chủ nhà được liệt kê ở cột dọc bên trái còn đội khách ở hàng trên cùng.</​li></​ul><​center>​
 +<table class="​wikitable"><​tbody><​tr style="​background:#​eeeeee;"><​td>​
 +</td>
 +<​th>​AtB
 +</th>
 +<​th>​AtM
 +</th>
 +<​th>​Bar
 +</th>
 +<​th>​Bet
 +</th>
 +<​th>​Cór
 +</th>
 +<​th>​Elc
 +</th>
 +<​th>​Esp
 +</th>
 +<​th>​LPa
 +</th>
 +<​th>​Mál
 +</th>
 +<​th>​Pon
 +</th>
 +<​th>​RMa
 +</th>
 +<​th>​RSo
 +</th>
 +<​th>​Sab
 +</th>
 +<​th>​Sev
 +</th>
 +<​th>​Val
 +</th>
 +<​th>​Zar
 +</​th></​tr><​tr align="​center"><​td style="​background:#​eeeeee;"​ align="​right"><​b>​Atlético Bilbao</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​98A1B2">​
 +</td>
 +<​td>​6-1
 +</td>
 +<​td>​0-0
 +</td>
 +<​td>​8-0
 +</td>
 +<​td>​3-0
 +</td>
 +<​td>​3-0
 +</td>
 +<​td>​1-2
 +</td>
 +<​td>​0-1
 +</td>
 +<​td>​4-0
 +</td>
 +<​td>​1-1
 +</td>
 +<​td>​1-2
 +</td>
 +<​td>​1-1
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​2-0
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​2-0
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td style="​background:#​eeeeee;"​ align="​right"><​b>​Atlético Madrid</​b>​
 +</td>
 +<​td>​2-0
 +</td>
 +<td style="​background:#​98A1B2">​
 +</td>
 +<​td>​0-1
 +</td>
 +<​td>​0-0
 +</td>
 +<​td>​5-0
 +</td>
 +<​td>​2-1
 +</td>
 +<​td>​0-0
 +</td>
 +<​td>​1-2
 +</td>
 +<​td>​4-2
 +</td>
 +<​td>​3-0
 +</td>
 +<​td>​1-1
 +</td>
 +<​td>​2-1
 +</td>
 +<​td>​2-0
 +</td>
 +<​td>​3-3
 +</td>
 +<​td>​0-0
 +</td>
 +<​td>​0-1
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td style="​background:#​eeeeee;"​ align="​right"><​b>​CF Barcelona</​b>​
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​1-1
 +</td>
 +<td style="​background:#​98A1B2">​
 +</td>
 +<​td>​2-1
 +</td>
 +<​td>​3-2
 +</td>
 +<​td>​4-2
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​2-0
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​4-0
 +</td>
 +<​td>​1-1
 +</td>
 +<​td>​0-0
 +</td>
 +<​td>​3-1
 +</td>
 +<​td>​3-0
 +</td>
 +<​td>​1-1
 +</td>
 +<​td>​4-0
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td style="​background:#​eeeeee;"​ align="​right"><​b>​Betis</​b>​
 +</td>
 +<​td>​0-3
 +</td>
 +<​td>​0-2
 +</td>
 +<​td>​4-3
 +</td>
 +<td style="​background:#​98A1B2">​
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​1-4
 +</td>
 +<​td>​4-2
 +</td>
 +<​td>​2-0
 +</td>
 +<​td>​0-1
 +</td>
 +<​td>​1-2
 +</td>
 +<​td>​4-1
 +</td>
 +<​td>​2-3
 +</td>
 +<​td>​0-0
 +</td>
 +<​td>​0-2
 +</td>
 +<​td>​2-1
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td style="​background:#​eeeeee;"​ align="​right"><​b>​Córdoba CF</​b>​
 +</td>
 +<​td>​2-1
 +</td>
 +<​td>​0-1
 +</td>
 +<​td>​0-1
 +</td>
 +<​td>​3-0
 +</td>
 +<td style="​background:#​98A1B2">​
 +</td>
 +<​td>​3-0
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​2-1
 +</td>
 +<​td>​2-3
 +</td>
 +<​td>​3-1
 +</td>
 +<​td>​3-3
 +</td>
 +<​td>​2-0
 +</td>
 +<​td>​2-1
 +</td>
 +<​td>​1-1
 +</td>
 +<​td>​1-1
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td style="​background:#​eeeeee;"​ align="​right"><​b>​Elche CF</​b>​
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​0-2
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​3-0
 +</td>
 +<td style="​background:#​98A1B2">​
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​2-0
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​0-0
 +</td>
 +<​td>​0-0
 +</td>
 +<​td>​5-0
 +</td>
 +<​td>​1-1
 +</td>
 +<​td>​4-2
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​0-1
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td style="​background:#​eeeeee;"​ align="​right"><​b>​RCD Español</​b>​
 +</td>
 +<​td>​1-1
 +</td>
 +<​td>​0-1
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​4-0
 +</td>
 +<​td>​1-2
 +</td>
 +<​td>​1-1
 +</td>
 +<td style="​background:#​98A1B2">​
 +</td>
 +<​td>​3-2
 +</td>
 +<​td>​4-1
 +</td>
 +<​td>​4-1
 +</td>
 +<​td>​0-4
 +</td>
 +<​td>​2-0
 +</td>
 +<​td>​3-1
 +</td>
 +<​td>​4-0
 +</td>
 +<​td>​4-5
 +</td>
 +<​td>​1-1
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td style="​background:#​eeeeee;"​ align="​right"><​b>​UD Las Palmas</​b>​
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​4-1
 +</td>
 +<​td>​4-1
 +</td>
 +<​td>​3-1
 +</td>
 +<​td>​4-1
 +</td>
 +<​td>​3-1
 +</td>
 +<​td>​2-0
 +</td>
 +<td style="​background:#​98A1B2">​
 +</td>
 +<​td>​1-1
 +</td>
 +<​td>​5-0
 +</td>
 +<​td>​2-2
 +</td>
 +<​td>​2-1
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​4-1
 +</td>
 +<​td>​2-1
 +</td>
 +<​td>​2-1
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td style="​background:#​eeeeee;"​ align="​right"><​b>​CD Málaga</​b>​
 +</td>
 +<​td>​2-2
 +</td>
 +<​td>​0-1
 +</td>
 +<​td>​1-1
 +</td>
 +<​td>​0-0
 +</td>
 +<​td>​0-1
 +</td>
 +<​td>​2-0
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​2-0
 +</td>
 +<td style="​background:#​98A1B2">​
 +</td>
 +<​td>​3-1
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​2-0
 +</td>
 +<​td>​1-3
 +</td>
 +<​td>​0-0
 +</td>
 +<​td>​0-0
 +</td>
 +<​td>​2-2
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td style="​background:#​eeeeee;"​ align="​right"><​b>​Pontevedra CF</​b>​
 +</td>
 +<​td>​1-1
 +</td>
 +<​td>​1-1
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​1-1
 +</td>
 +<​td>​3-1
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​3-0
 +</td>
 +<​td>​3-0
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<td style="​background:#​98A1B2">​
 +</td>
 +<​td>​3-0
 +</td>
 +<​td>​2-0
 +</td>
 +<​td>​0-0
 +</td>
 +<​td>​4-1
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td style="​background:#​eeeeee;"​ align="​right"><​b>​Real Madrid</​b>​
 +</td>
 +<​td>​0-0
 +</td>
 +<​td>​0-0
 +</td>
 +<​td>​1-1
 +</td>
 +<​td>​3-0
 +</td>
 +<​td>​4-0
 +</td>
 +<​td>​2-0
 +</td>
 +<​td>​2-2
 +</td>
 +<​td>​2-1
 +</td>
 +<​td>​3-0
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<td style="​background:#​98A1B2">​
 +</td>
 +<​td>​9-1
 +</td>
 +<​td>​2-0
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​0-2
 +</td>
 +<​td>​3-2
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td style="​background:#​eeeeee;"​ align="​right"><​b>​Real Sociedad</​b>​
 +</td>
 +<​td>​1-1
 +</td>
 +<​td>​2-0
 +</td>
 +<​td>​1-1
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​5-1
 +</td>
 +<​td>​5-0
 +</td>
 +<​td>​0-1
 +</td>
 +<​td>​0-1
 +</td>
 +<​td>​0-0
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​0-1
 +</td>
 +<td style="​background:#​98A1B2">​
 +</td>
 +<​td>​6-0
 +</td>
 +<​td>​5-1
 +</td>
 +<​td>​2-0
 +</td>
 +<​td>​2-0
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td style="​background:#​eeeeee;"​ align="​right"><​b>​CE Sabadell FC</​b>​
 +</td>
 +<​td>​1-2
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​1-1
 +</td>
 +<​td>​3-1
 +</td>
 +<​td>​2-1
 +</td>
 +<​td>​1-2
 +</td>
 +<​td>​2-1
 +</td>
 +<​td>​2-2
 +</td>
 +<​td>​1-2
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​2-4
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<td style="​background:#​98A1B2">​
 +</td>
 +<​td>​2-2
 +</td>
 +<​td>​2-0
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td style="​background:#​eeeeee;"​ align="​right"><​b>​Sevilla CF</​b>​
 +</td>
 +<​td>​2-3
 +</td>
 +<​td>​0-2
 +</td>
 +<​td>​2-1
 +</td>
 +<​td>​2-3
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​3-0
 +</td>
 +<​td>​0-1
 +</td>
 +<​td>​0-2
 +</td>
 +<​td>​2-2
 +</td>
 +<​td>​0-2
 +</td>
 +<​td>​0-0
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<td style="​background:#​98A1B2">​
 +</td>
 +<​td>​2-0
 +</td>
 +<​td>​1-2
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td style="​background:#​eeeeee;"​ align="​right"><​b>​Valencia CF</​b>​
 +</td>
 +<​td>​3-3
 +</td>
 +<​td>​3-1
 +</td>
 +<​td>​1-2
 +</td>
 +<​td>​2-1
 +</td>
 +<​td>​5-0
 +</td>
 +<​td>​1-1
 +</td>
 +<​td>​2-3
 +</td>
 +<​td>​2-2
 +</td>
 +<​td>​2-1
 +</td>
 +<​td>​6-2
 +</td>
 +<​td>​2-0
 +</td>
 +<​td>​3-2
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​4-2
 +</td>
 +<td style="​background:#​98A1B2">​
 +</td>
 +<​td>​3-1
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td style="​background:#​eeeeee;"​ align="​right"><​b>​Zaragoza</​b>​
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​1-1
 +</td>
 +<​td>​3-2
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​3-0
 +</td>
 +<​td>​3-1
 +</td>
 +<​td>​4-2
 +</td>
 +<​td>​4-1
 +</td>
 +<​td>​0-0
 +</td>
 +<​td>​2-1
 +</td>
 +<​td>​0-0
 +</td>
 +<​td>​1-0
 +</td>
 +<​td>​7-0
 +</td>
 +<​td>​1-1
 +</td>
 +<​td>​0-0
 +</td>
 +<td style="​background:#​98A1B2">​
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​center>​
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1300
 +Cached time: 20181018154159
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.272 seconds
 +Real time usage: 0.312 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2364/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 69199/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1116/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 6/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.084/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.42 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 154.602 ​     1 -total
 + ​71.88% ​ 111.130 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Location_map+
 + ​39.10% ​  ​60.444 ​    16 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Location_map~
 + ​12.32% ​  ​19.048 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&​oacute;​ng_&#​273;&​aacute;​_T&​acirc;​y_Ban_Nha
 + ​11.07% ​  ​17.118 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  8.31%   ​12.854 ​     6 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagicon
 +  6.75%   ​10.431 ​     6 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_Spain
 +  5.37%    8.300      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​La_Liga
 +  3.46%    5.352      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 +  2.55%    3.948      6 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagicon/​core
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​794703-0!canonical and timestamp 20181018154159 and revision id 23307632
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
10388-la-liga-1967-68-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)