User Tools

Site Tools


10384-no-no-no-b-i-h-t-c-a-destiny-s-child-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

10384-no-no-no-b-i-h-t-c-a-destiny-s-child-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>"<​b>​No No No</​b>"​ (Tiếng Việt: "<​b>​Không Không Không</​b>"​) là một ca khúc R&amp;B được trình bày bởi nhóm nhạc người Mỹ Destiny'​s Child trích từ album đầu tay của họ <​i>​Destiny'​s Child</​i>​ (1998). Ca khúc đồng thời còn nằm trong những ca khúc tặng kèm trích từ album đầu tay của Wyclef Jean, <​i>​The Carnival</​i>​ (1997). Ca khúc được sản xuất bởi Vincent Herbert, Rob Fusari và Wyclef Jean. Đồng thời, "No No No" nhận rất nhiều lời đánh giá tích cực từ các nhà phê bình âm nhạc. Hai phiên bản, đầu tiên là bản gốc (Phần 1) cùng bản hòa âm lại trình diễn cùng Wyclef Jean (Phần 2) đều đã được phát hành với tư cách là đĩa đơn đầu tay của nhóm và đều đứng đầu các bảng xếp hạng tại Mĩ, nơi đĩa đơn đã được chứng nhận đĩa Bạch kim. Trong bản hòa âm lại, ca khúc sử dụng mẫu nhạc của The Love Unlimited Orchestra là "​Strange Games and Things."​
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​187px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​6/​6e/​Dc_no_no_no.jpg/​185px-Dc_no_no_no.jpg"​ width="​185"​ height="​139"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​6/​6e/​Dc_no_no_no.jpg/​278px-Dc_no_no_no.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​6/​6e/​Dc_no_no_no.jpg/​370px-Dc_no_no_no.jpg 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​480"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Destiny'​s Child trong video ca nhạc của "No, No, No" (Phần I).</​div></​div></​div>​
 +<​p>​Video ca nhạc của "​Phần 2" được đạo diễn bởi Darren Grant. Video mở đầu với cảnh Wyclef Jean đánh chiếc guitar của anh để nhóm Destiny'​s Child hát. Anh chợt dừng lại, nói với nhóm "Tất cả những gì ta cần trong bài hát này là phải cho những nhịp điệu sôi động vào ca khúc."​ Sau đó Jeans xuất hiện với một cánh cửa đằng sau, cửa mở ra sau đó là màn trình diễn của nhóm cùng các vũ công nam.
 +</​p><​p>​Năm 1998, video của "​Phần 1" được phát hành, đồng thời được đạo diễn bởi Darren Grant. Video này chủ yếu chiếu cảnh nhóm trình diễn trong một hộp đêm.
 +</​p><​p>​Video ca nhạc của Phần 2 được nằm trong tuyển tập video mang tên <​i>​The Platinum'​s on the Wall</​i>​ và bộ đĩa đôi <​i>#​1'​s</​i>​. Phần 1 của video đồng thời cũng được nằm trong tuyển tập <​i>​The Platinum'​s on the Wall</​i>​ và xuất hiện trong video kèm theo trong album <​i>​The Writing'​s on the Wall</​i>​ phiên bản Úc.
 +</p>
 +<​h2><​span id="​Qu.E1.BA.A3ng_b.C3.A1_v.C3.A0_th.C3.A0nh_c.C3.B4ng_tr.C3.AAn_b.E1.BA.A3ng_x.E1.BA.BFp_h.E1.BA.A1ng"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Quảng_bá_và_thành_công_trên_bảng_xếp_hạng">​Quảng bá và thành công trên bảng xếp hạng</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<p>Ca khúc xuất hiện đầu tiên trên bảng xếp hang UK Singles Chart với vị trí thứ năm vào ngày 28 tháng 3 năm 1998, và dành trọn tám tuần trong Top 75.
 +</​p><​p>​Ca khúc đã tổng cộng bán 146,000 bản tại Anh và 1 triệu bản toàn thế giới.
 +Năm 1998, ca khúc thắng hai giải Soul Train Lady of Soul Awards cho "Đĩa đơn R&​amp;​B/​Soul Xuất sắc nhất của một Nhóm, Ban Nhạc, hoặc Cặp" và "Ca khúc R&​amp;​B/​Soul Xuất sắc hoặc nghệ sĩ Rap mới Xuất sắc."​
 +</p>
 +
 +<​h3><​span id="​.C4.90.C4.A9a_.C4.91.C6.A1n_t.E1.BA.A1i_M.C4.A9"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Đĩa_đơn_tại_Mĩ">​Đĩa đơn tại Mĩ</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​dl><​dt>​Đĩa đơn CD <​small>​38K 78618</​small><​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​dt></​dl><​ol><​li>"​No No No" (Phần 2) (cùng Wyclef Jean) - 3:​30</​li>​
 +<​li>"​No No No" (Phần 1) - 3:​59</​li>​
 +<​li>"​No No No" (Phần 2 Không Rap) - 3:​05</​li></​ol><​dl><​dt>​Đĩa 12-inch</​dt></​dl><​p><​i>​Mặt A</i>
 +</p>
 +<​ol><​li>"​No No No" (Phần 2) (cùng Wyclef Jean)</​li>​
 +<​li>"​No No No" (Phần 1)</​li>​
 +<​li>"​No No No" (Phần 2 Không Rap)</​li></​ol><​p><​i>​Mặt B</i>
 +</p>
 +<​ol><​li>"​No No No" (Phần 2 Acapella) (cùng Wyclef Jean)</​li>​
 +<​li>"​No No No" (Phần 2 Instrumental)</​li>​
 +<​li>"​No No No" (Phần 1 Instrumental)</​li></​ol><​h3><​span id="​.C4.90.C4.A9a_.C4.91.C6.A1n_c.E1.BB.A7a_Anh"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Đĩa_đơn_của_Anh">​Đĩa đơn của Anh</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​dl><​dt>​Đĩa 12-inch quảng bá</​dt></​dl><​p><​i>​Mặt A</i>
 +</p>
 +<​ol><​li>"​No No No" (Phần 2) (cùng Wyclef Jean) - 3:​30</​li>​
 +<​li>"​No No No" (Phần 1) - 4:​08</​li></​ol><​p><​i>​Mặt B</i>
 +</p>
 +<​ol><​li>"​No No No" (Funki Dred Mix) (cùng MCD) - 3:​59</​li>​
 +<​li>"​No No No" (Funki Dred Mix) - 4:​19</​li></​ol><​dl><​dt>​Đĩa 12-inch Camdino Soul Remix</​dt></​dl><​p><​i>​Mặt A</i>
 +</p>
 +<​ol><​li>"​No No No" (Camdino Soul Remix)</​li></​ol><​p><​i>​Mặt B</i>
 +</p>
 +<​ol><​li>"​No No No" (Camdino Soul Remix Instrumental)</​li></​ol><​dl><​dt>​Đĩa 12-inch</​dt></​dl><​p><​i>​Mặt A</i>
 +</p>
 +<​ol><​li>"​No No No" (Phần 2) (cùng Wyclef Jean) - 3:​27</​li>​
 +<​li>"​No No No" (Phần 1) - 4:​08</​li>​
 +<​li>"​No No No" (Phần 2 Không Rap) - 3:​05</​li></​ol><​p><​i>​Mặt B</i>
 +</p>
 +<​ol><​li>"​No No No" (Funki Dred Remix) (cùng Wyclef Jean) - 3:​59</​li>​
 +<​li>"​No No No" (Funki Dred Remix) (cùng MCD) - 3:​59</​li>​
 +<​li>"​No No No" (Camdino Soul Extended Remix) - 6:​31</​li></​ol><​dl><​dt>​Đĩa đơn CD Phần 1</​dt></​dl><​ol><​li>"​No No No" (Phần 2) (cùng Wyclef Jean) - 3:​27</​li>​
 +<​li>"​No No No" (Phần 1) - 4:​08</​li>​
 +<​li>"​No No No" (Phần 2) (Không Rap) - 3:​05</​li>​
 +<​li>"​Second Nature"</​li></​ol><​dl><​dt>​Đĩa đơn Phần 2<sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​dt></​dl><​ol><​li>"​No No No" (Phần 2) (cùng Wyclef Jean) - 3:​27</​li>​
 +<​li>"​Second Nature"</​li>​
 +<​li>"​You'​re The Only One"</​li></​ol><​dl><​dt>​Đĩa CD Quảng bá <​small>​XPCD 966</​small></​dt></​dl><​ol><​li>"​No No No" (Phần 2) (cùng Wyclef Jean) - 3:​27</​li>​
 +<​li>"​No No No" (Funki Dred Remix) (cùng Wyclef Jean) - 3:​59</​li>​
 +<​li>"​No No No" (Camdino Soul Radio Edit) - 5:​05</​li></​ol><​h3><​span id="​.C4.90.C4.A9a_.C4.91.C6.A1n_ch.C3.A2u_.C3.82u"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Đĩa_đơn_châu_Âu">​Đĩa đơn châu Âu</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​dl><​dt>​Đĩa đơn CD-Maxi <​small>​COL 665445 2</​small></​dt></​dl><​ol><​li>"​No No No" (Phần 2) (cùng Wyclef Jean) - 3:​27</​li>​
 +<​li>"​No No No" (Phần 1) - 4:​08</​li>​
 +<​li>"​No No No" (Funky Dred Remix 1) (cùng Wyclef Jean) - 3:​59</​li>​
 +<​li>"​No No No" (Funky Dred Remix 2) (cùng MCD) - 3:​59</​li>​
 +<​li>"​No No No" (Camdino Soul Extended Remix) - 6:​31</​li></​ol><​dl><​dt>​Đĩa đơn CD 2</​dt></​dl><​ol><​li>"​No No No" (Phần 2) (cùng Wyclef Jean) - 3:​27</​li>​
 +<​li>"​No No No" (Phần 1) - 4:​08</​li></​ol>​
 +<​dl><​dd>"​No,​ No, No" (Camdino Soul Extended Remix)</​dd>​
 +<​dd>"​No,​ No, No" (Camdino Soul Remix)</​dd>​
 +<​dd>"​No,​ No, No" (Camdino Soul Remix - Edit)</​dd>​
 +<​dd>"​No,​ No, No" (Funki Dread Remix) (cùng Jermaine Dupri)</​dd>​
 +<​dd>"​No,​ No, No" (Funki Dread Remix) (cùng MCD)</​dd>​
 +<​dd>"​No,​ No, No" (Funki Dread Remix) (cùng Wyclef Jean)</​dd>​
 +<​dd>"​No,​ No, No Phần 1" (Acapella)</​dd>​
 +<​dd>"​No,​ No, No Phần 1" (Nhạc nền)</​dd>​
 +<​dd>"​No,​ No, No Phần 2" (Không Rap)</​dd>​
 +<​dd>"​No,​ No, No Phần 2" (Acapella) (cùng Wyclef Jean)</​dd>​
 +<​dd>"​No,​ No, No Phần 2" (Instrumental)</​dd>​
 +<​dd>"​No,​ No, No Phần 2" (#1's Edit) (cùng Wyclef Jean)</​dd></​dl>​
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1332
 +Cached time: 20181011001116
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.428 seconds
 +Real time usage: 0.499 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3534/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 51271/​2097152 bytes
 +Template argument size: 6853/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 21/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 7830/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.085/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.19 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 421.802 ​     1 -total
 + ​56.48% ​ 238.224 ​    13 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Trim
 + ​44.14% ​ 186.167 ​     9 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Singlechart
 + ​28.18% ​ 118.859 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​297;​a_&#​273;&#​417;​n
 + ​27.08% ​ 114.240 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​20.16% ​  ​85.050 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​BillboardURL
 + ​17.34% ​  ​73.150 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​BillboardID
 + ​16.92% ​  ​71.371 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​BillboardID/​D
 + ​12.82% ​  ​54.091 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​11.96% ​  ​50.431 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​256144-0!canonical and timestamp 20181011001116 and revision id 26400552
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
10384-no-no-no-b-i-h-t-c-a-destiny-s-child-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)