User Tools

Site Tools


10382-t-n-h-i-trung-cao-l-nh-la-gi

Tân Hội Trung là một xã thuộc huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Địa giới xã Tân Hội Trung ở phía đông giáp xã Mỹ Long, nông trường Công an và kênh 307; phía tây giáp xã Mỹ Thọ; phía nam giáp các xã Mỹ Hội, Bình Hàng Trung và Bình Hàng Tây; phía bắc giáp huyện Tháp Mười.

  • Quyết định 77-HĐBT[1] ngày 27 tháng 06 năm 1989 của Hội đồng Bộ trưởng:
  1. Thành lập xã Tân Hội Trung thuộc huyện Cao Lãnh:
    1. tách 1.876,95 hécta diện tích tự nhiên với 2. 512 người của xã Bình Hàng Trung;
    2. tách 490 hécta diện tích tự nhiên với 1.626 người của xã Mỹ Hội;
    3. tách 375 hécta diện tích tự nhiên với 268 người của xã Bình Hàng Tây.
10382-t-n-h-i-trung-cao-l-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)