User Tools

Site Tools


10371-one-night-only-b-i-h-t-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

10371-one-night-only-b-i-h-t-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>"<​b>​One Night Only</​b>"​ (tạm dịch: "<​i>​Chỉ một đêm thôi</​i>"​) là ca khúc được trích từ vở kịch Broadway năm 1981, <​i>​Dreamgirls</​i>,​ với phần lời được viết bởi Tom Eyen và nhạc được thực hiện bởi Henry Krieger. Trong vở kịch, "One Night Only" được trình diễn đến hai lần với hai phiên bản khác nhau. Phiên bản thứ nhất là bản ballad được trình bày bởi nhân vật <​i>​Effie White</​i>​ cùng phiên bản thứ hai với tiết tấu disco được trình bày bởi nhóm <​i>​Deena Jones &amp; the Dreams</​i>​.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Hai phiên bản của "One Night Only" đều xuất hiện trong album nhạc phim của <​i>​Dreamgirl</​i>,​ với sự trình bày của Jennifer Holliday trong vai Effie và Sheryl Lee Ralph, Loretta Devine, cùng Deborah Burrell trong vai nhóm Deena Jones &amp; the Dreams. "One Night Only" sau đó được thu lại cho album của Elaine Paige và Sylvester. Tại Giải Tony Awards, diễn viên Hugh Jackman đã trình diễn ca khúc này cùng các nhóm diễn viên nữ của các vở kịch như <​i>​Caroline,​ or Change</​i>,​ <​i>​Hairspray</​i>,​ và <​i>​Little Shop of Horrors</​i>​.
 +</​p><​p><​i>​Dreamgirls</​i>​ đã được đạo diễn Bill Condon chuyển thể thành phim điện ảnh với sự hợp tác của hai hãng phim DreamWorks SKG và Paramount vào năm 2006. Trong bản điện ảnh, phiên bản ballad của ca khúc này được trình bày bởi Jennifer Hudson cùng Beyoncé Knowles, Anika Noni Rose, và Sharon Leal trình bày phiên bản tiết tấu disco. Đội sản xuất nhạc R&amp;B The Underdogs là nhà sản xuất của ca khúc này và vài ca khúc khác trong phim. Một bản hòa âm lại được sản xuất bởi Eric Kupper &amp; Richie Jones, và được phát hành bởi Music World Entertainment và Columbia Records trở thành đĩa đơn quảng bá cho album nhạc phim của Dreamgirls vào tháng 8 năm 2006. Ca khúc được sử dụng làm mẫu cho phiên bản "One Night Only" của Lil Wayne. Nhóm nhảy Breaksk8 đã sử dụng ca khúc trong bài nhảy của mình trong America'​s Best Dance Crew trong Thử thách Broadway. Nhóm nhạc pop Hàn Quốc, Wonder Girls đã trình diễn lại phiên bản này trong tour diễn đầu của họ mang tên 1st Wonder Tour. John Barrowman đồng thời cũng thu âm lại ca khúc này trong album John Barrowman.
 +</p>
 +
 +<​p>"​One Night Only" đã xuất hiện trong bản xếp hạng Đĩa đơn tại Anh với vị trí thứ 67 vào ngày 6 tháng 9 năm 2009 dựa trên số lượng bản tải kĩ thuật số. Sau màn trình diễn cho buổi thử giọng của thí sinh Rozell Phillips trong chương trình The X Factor đã giúp ca khúc nằm trong bản xếp hạng 100 ca khúc tại Anh ba năm và sau đó đã được phát hành. "One Night Only" là ca khúc thứ hai có vị trí xếp hạng cao trong bộ phim Dreamgirls chỉ sau ca khúc của Beyoncé Knowles, "​Listen"<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
 +
 +<​dl><​dt>​Đĩa mở rộng được hòa âm lại<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​dt></​dl><​ol><​li>​One Night Only (Eric Kupper &amp; Richie Jones Club Mix/Bản được chỉnh sửa) - 4:​06</​li>​
 +<​li>​One Night Only (Eric Kupper &amp; Richie Jones Club Mix) - 8:​27</​li>​
 +<​li>​One Night Only (Eric Kupper &amp; Richie Jones Club Mix/Nhạc nền) - 8:​27</​li>​
 +<​li>​One Night Only (Phiên bản trong phim) - 3:​23</​li>​
 +<​li>​One Night Only (Phiên bản trong phim/Nhạc nền) - 3:​24</​li></​ol><​dl><​dt>​Phát hành khác</​dt>​
 +<​dd/></​dl><​ol><​li>​One Night Only (Bản nhạc nhảy) - 6:​08</​li></​ol><​ul><​li>​Bài hát này từ phiên bản Cao cấp của album nhạc phim <​i>​Dreamgirls</​i>,​ hòa âm lại bởi Eric Kupper và Richie Jones.</​li></​ul>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1333
 +Cached time: 20181013165747
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.128 seconds
 +Real time usage: 0.154 seconds
 +Preprocessor visited node count: 788/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 43522/​2097152 bytes
 +Template argument size: 5839/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1203/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.029/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.5 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​96.840 ​     1 -total
 + ​41.57% ​  ​40.252 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_song
 + ​31.69% ​  ​30.690 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​29.41% ​  ​28.483 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​297;​a_&#​273;&#​417;​n_c&#​7911;​a_Beyonc&​eacute;​_Knowles
 + ​26.54% ​  ​25.697 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​22.78% ​  ​22.059 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_musical_artist
 + ​22.64% ​  ​21.925 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​17.95% ​  ​17.378 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 +  2.58%    2.503      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Px
 +  1.46%    1.418      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_musical_artist/​color
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​794468-0!canonical and timestamp 20181013165746 and revision id 26432102
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
10371-one-night-only-b-i-h-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)