User Tools

Site Tools


10370-h-lan-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

10370-h-lan-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​dablink">​Đối với các định nghĩa khác, xem Hoa lan.</​div>​
 +<​p><​b>​Họ Lan</​b>​ (danh pháp khoa học: <​b>​Orchidaceae</​b>​) là một họ thực vật có hoa, thuộc bộ Măng tây, lớp thực vật một lá mầm.<​sup id="​cite_ref-COL_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ Đây là một trong những họ lớn nhất<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ của thực vật, và chúng phân bổ nhiều nơi trên thế giới.
 +</​p><​p>​Vườn thực vật hoàng gia Kew liệt kê 880 chi và gần 22.000 loài được chấp nhận, nhưng số lượng chính xác vẫn không rõ (có thể nhiều tới 25.000 loài)<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ do các tranh chấp phân loại học. Số lượng loài lan cao gấp 4 lần số lượng loài động vật có vú hay hơn 2 lần số lượng loài chim. Nó chiếm khoảng 6–11% số lượng loài thực vật có hoa<sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup>​. Khoảng 800 loài lan mới được bổ sung thêm mỗi năm. Các chi lớn nhất là <​i>​Bulbophyllum</​i>​ (khoảng 2.000 loài), <​i>​Epidendrum</​i>​ (khoảng 1.500 loài), <​i>​Dendrobium</​i>​ (khoảng 1.400 loài) và <​i>​Pleurothallis</​i>​ (khoảng 1.000 loài). Họ này cũng bao gồm chi <​i>​Vanilla</​i>​ (chi chứa loài cây vani), <​i>​Orchis</​i>​ (chi điển hình) và nhiều loài được trồng phổ biến như <​i>​Phalaenopsis</​i>​ hay <​i>​Cattleya</​i>​.
 +</​p><​p>​Ngoài ra, kể từ khi du nhập các loài từ khu vực nhiệt đới vào trong thế kỷ XIX thì các nhà làm vườn châu Âu và Bắc Mỹ đã bổ sung thêm khoảng 100.000 loại cây lai ghép và giống cây trồng.
 +</​p><​p>​Hoa lan được người tiêu dùng ưa chuộng vì vẻ đẹp đặc sắc và các hình thức đa dạng của chúng. Cũng giống như cây lan, hoa lan hầu như có tất cả các màu trong cầu vồng và những kết hợp của các màu đó. Hoa lan nhỏ nhất chỉ bằng hạt gạo trong khi hoa lan lớn nhất có đường kính khoảng 1 m.
 +</​p><​p>​Đa số các loại hoa lan được bán rộng rãi trên thị trường thường không có hương thơm nhưng trong tự nhiên có rất nhiều loại hoa lan có mùi thơm đặc trưng. Vanilla là một loại hoa lan mà hương thơm được dùng trong các loại ẩm thực của thế giới và có nguồn gốc từ México; trong khi đó có các loại hoa lan tỏa ra mùi như thịt bị hỏng để hấp dẫn các côn trùng.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Họ Orchidaceae phân bổ rộng khắp thế giới, gần như có thể có mặt trong mọi môi trường sống, ngoại trừ các sa mạc và sông băng. Phần lớn các loài được tìm thấy trong khu vực nhiệt đới, chủ yếu là châu Á, Nam Mỹ và Trung Mỹ. Chúng cũng được tìm thấy tại các vĩ độ cao hơn vòng Bắc cực, ở miền nam Patagonia và thậm chí trên đảo Macquarie, gần với châu Nam Cực.
 +</​p><​p>​Danh sách dưới đây liệt kê gần đúng sự phân bổ của họ này:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Nhiệt đới châu Mỹ: 250 - 270 chi</​li>​
 +<​li>​Nhiệt đới châu Á: 260 - 300 chi</​li>​
 +<​li>​Nhiệt đới châu Phi: 230 - 270 chi</​li>​
 +<​li>​châu Đại Dương: 50 - 70 chi</​li>​
 +<​li>​châu Âu và ôn đới châu Á: 40 - 60 chi</​li>​
 +<​li>​Bắc Mỹ: 20 - 25 chi</​li></​ul>​
 +<​p>​Cây phát sinh chủng loài dưới đây lấy theo APG III.
 +</p>
 +
 +<​dl><​dd/></​dl><​p>​Họ này được công nhận trong mọi hệ thống phân loại và hệ thống APG II năm 2003 đặt nó trong bộ Asparagales.
 +</​p><​p>​Phân loại họ này luôn luôn thay đổi, do các nghiên cứu mới vẫn tiếp tục nhận dạng nhiều yếu tố phân loại mới.
 +</​p><​p>​Hiện tại người ta công nhận 5 phân họ. Biểu đồ dưới đây được lập theo hệ thống APG<sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup>:​
 +</p>
 +
 +<​p>​Một nghiên cứu đăng trong tạp chí Nature<​sup id="​cite_ref-Origin_of_the_orchids_7-0"​ class="​reference">​[7]</​sup>​ đã chỉ ra rằng nguồn gốc họ Lan có xuất phát điểm lâu đời hơn so với dự tính ban đầu, có lẽ khoảng 76-84 triệu năm trước<​sup id="​cite_ref-BBC_8-0"​ class="​reference">​[8]</​sup>​. Một con ong của loài ong không ngòi tuyệt chủng, với danh pháp <​i>​Proplebeia dominicana</​i>,​ được tìm thấy bị mắc trong hổ phách thế Miocen khoảng 15-20 triệu năm trước<​sup id="​cite_ref-BBC_8-1"​ class="​reference">​[8]</​sup>​. Con ong này mang phấn hoa của một loài lan trước đây không rõ, <​i>​Meliorchis caribea</​i>,​ trên các cánh của nó. Đây là chứng cứ đầu tiên về lan hóa thạch cho tới nay<sup id="​cite_ref-Origin_of_the_orchids_7-1"​ class="​reference">​[7]</​sup><​sup id="​cite_ref-BBC_8-2"​ class="​reference">​[8]</​sup>​. Loài lan tuyệt chủng <i>M. caribea</​i>​ này được đặt trong tông Cranichideae,​ phân tông Goodyerinae (phân họ Orchidoideae).
 +</​p><​p>​Điều này chỉ ra rằng họ Lan có thể có nguồn gốc cổ đại và đã phát sinh khoảng 76-84 triệu năm trước trong thời kỳ Hậu Creta. Nói cách khác, các loài lan có thể cùng tồn tại với khủng long. Nó cũng chỉ ra rằng vào thời gian đó côn trùng là các sinh vật thụ phấn tích cực cho các loài lan. Theo M.W. Chase <​i>​và ctv.</​i>​ (2001) thì địa lý sinh học chung và mô hình phát sinh loài của họ Orchidaceae chỉ ra rằng chúng thậm chs còn cổ hơn và có thể đã phát sinh khoảng 100 triệu năm trước<​sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Sử dụng phương pháp đồng hồ phân tử, người ta có thể xác định niên đại của các nhánh chính trong họ Lan. Điều này cũng xác nhận rằng phân họ Vanilloideae là nhánh tại sự phân đôi cơ sở của lan với nhị đơn, và phải tiến hóa rất sớm trong sự tiến hóa của họ này. Do chi Vanilla trong phân họ này có mặt tại nhiều nơi trên thế giới trong các khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới, từ châu Mỹ qua châu Á, New Guinea và Tây Phi, và các lục địa đã bắt đầu tách ra khoảng 100 triệu năm trước, nên trao đổi quần sinh vật đáng kể phải xảy ra sau sự chia tách này (do niên đại của Vanilla được ước tính khoảng 60-70 triệu năm trước).
 +</p>
 +
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​Hoa_lan_t%C3%ADm.jpg/​220px-Hoa_lan_t%C3%ADm.jpg"​ width="​220"​ height="​303"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​Hoa_lan_t%C3%ADm.jpg/​330px-Hoa_lan_t%C3%ADm.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​Hoa_lan_t%C3%ADm.jpg/​440px-Hoa_lan_t%C3%ADm.jpg 2x" data-file-width="​1866"​ data-file-height="​2566"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Lan khoe sắc trên cây cổ thụ</​div></​div></​div>​
 +<​dl><​dd/></​dl><​p>​Các chi dưới đây là đáng chú ý nhất trong họ Lan.
 +</p>
 +
 +<ul class="​gallery mw-gallery-traditional"><​li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt="​Disa purpurascens00.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ea/​Disa_purpurascens00.jpg/​85px-Disa_purpurascens00.jpg"​ width="​85"​ height="​120"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ea/​Disa_purpurascens00.jpg/​128px-Disa_purpurascens00.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ea/​Disa_purpurascens00.jpg/​170px-Disa_purpurascens00.jpg 2x" data-file-width="​1193"​ data-file-height="​1678"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt="​Orkidé med luftrötter,​ Nordisk familjebok.png"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7f/​Orkid%C3%A9_med_luftr%C3%B6tter%2C_Nordisk_familjebok.png/​97px-Orkid%C3%A9_med_luftr%C3%B6tter%2C_Nordisk_familjebok.png"​ width="​97"​ height="​120"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7f/​Orkid%C3%A9_med_luftr%C3%B6tter%2C_Nordisk_familjebok.png/​146px-Orkid%C3%A9_med_luftr%C3%B6tter%2C_Nordisk_familjebok.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7f/​Orkid%C3%A9_med_luftr%C3%B6tter%2C_Nordisk_familjebok.png/​194px-Orkid%C3%A9_med_luftr%C3%B6tter%2C_Nordisk_familjebok.png 2x" data-file-width="​1568"​ data-file-height="​1936"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 +</ul>
 +
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-APGIII2009-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation journal">​Angiosperm Phylogeny Group (2009). “An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG III” <span style="​font-size:​85%;">​(PDF)</​span>​. <​i>​Botanical Journal of the Linnean Society</​i>​ <​b>​161</​b>​ (2): 105–121. doi:​10.1111/​j.1095-8339.2009.00996.x<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 26 tháng 6 năm 2013</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AH%E1%BB%8D+Lan&​amp;​rft.atitle=An+update+of+the+Angiosperm+Phylogeny+Group+classification+for+the+orders+and+families+of+flowering+plants%3A+APG+III&​amp;​rft.au=Angiosperm+Phylogeny+Group&​amp;​rft.aulast=Angiosperm+Phylogeny+Group&​amp;​rft.date=26+th%C3%A1ng+6+n%C4%83m+2013&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.issue=2&​amp;​rft.jtitle=Botanical+Journal+of+the+Linnean+Society&​amp;​rft.pages=105-121&​amp;​rft.volume=161&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww3.interscience.wiley.com%2Fjournal%2F122630309%2Fabstract&​amp;​rft_id=info%3Adoi%2F10.1111%2Fj.1095-8339.2009.00996.x&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-COL-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Roskov Y., Kunze T., Orrell T., Abucay L., Paglinawan L., Culham A., Bailly N., Kirk P., Bourgoin T., Baillargeon G., Decock W., De Wever A., Didžiulis V. (ed) (2014). “Species 2000 &amp; ITIS Catalogue of Life: 2014 Annual Checklist.”. Species 2000: Reading, UK<span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 26 tháng 5 năm 2014</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AH%E1%BB%8D+Lan&​amp;​rft.au=Roskov+Y.%2C+Kunze+T.%2C+Orrell+T.%2C+Abucay+L.%2C+Paglinawan+L.%2C+Culham+A.%2C+Bailly+N.%2C+Kirk+P.%2C+Bourgoin+T.%2C+Baillargeon+G.%2C+Decock+W.%2C+De+Wever+A.%2C+Did%C5%BEiulis+V.+%28ed%29&​amp;​rft.aulast=Roskov+Y.%2C+Kunze+T.%2C+Orrell+T.%2C+Abucay+L.%2C+Paglinawan+L.%2C+Culham+A.%2C+Bailly+N.%2C+Kirk+P.%2C+Bourgoin+T.%2C+Baillargeon+G.%2C+Decock+W.%2C+De+Wever+A.%2C+Did%C5%BEiulis+V.+%28ed%29&​amp;​rft.btitle=Species+2000+%26+ITIS+Catalogue+of+Life%3A+2014+Annual+Checklist.&​amp;​rft.date=26+th%C3%A1ng+5+n%C4%83m+2014&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Species+2000%3A+Reading%2C+UK.&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.catalogueoflife.org%2Fannual-checklist%2F2014%2Fbrowse%2Ftree%2Fid%2F17062540&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Nguồn:​ Number of orchids Bianca Nicoletti - 2003, và: Orchidaceae - Orchid Fact File, Royal Botanic gardens, Kew.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Classification of Orchidaceae in the age of DNA data Mark W. Chase, Curtis'​s Botanical Magazine Volume 22, Issue 1, trang 2–7, tháng 2 năm 2005, <span class="​noprint">​doi:​10.1111/​j.1355-4905.2005.00466.x</​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Taxonomic exaggeration and its effects on orchid conservation YOHAN PILLON, MARK W. CHASE, Conservation Biology Volume 21, Issue 1, trang 263–265, tháng 2 năm 2007 <span class="​noprint">​doi:​10.1111/​j.1523-1739.2006.00573.x</​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Orchidaceae trên website của APG.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Origin_of_the_orchids-7">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation journal">​Santiago R. Ramírez, Barbara Gravendeel, Rodrigo B. Singer, Charles R. Marshall &amp; Naomi E. Pierce (ngày 30 tháng 8 năm 2007). “Dating the origin of the Orchidaceae from a fossil orchid with its pollinator”. <​i>​Nature</​i>​ <​b>​448</​b>:​ 1042–1042. doi:​10.1038/​nature06039.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AH%E1%BB%8D+Lan&​amp;​rft.atitle=Dating+the+origin+of+the+Orchidaceae+from+a+fossil+orchid+with+its+pollinator&​amp;​rft.au=Santiago+R.+Ram%C3%ADrez%2C+Barbara+Gravendeel%2C+Rodrigo+B.+Singer%2C+Charles+R.+Marshall+%26+Naomi+E.+Pierce&​amp;​rft.aulast=Santiago+R.+Ram%C3%ADrez%2C+Barbara+Gravendeel%2C+Rodrigo+B.+Singer%2C+Charles+R.+Marshall+%26+Naomi+E.+Pierce&​amp;​rft.date=30+th%C3%A1ng+8+n%C4%83m+2007&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=Nature&​amp;​rft.pages=1042-1042&​amp;​rft.volume=448&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Fnature%2Fjournal%2Fv448%2Fn7157%2Fabs%2Fnature06039.html&​amp;​rft_id=info%3Adoi%2F10.1038%2Fnature06039&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-BBC-8">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​â</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​Orchids date to time of the dinos BBC ngày 29 tháng 8 năm 2007, 17:27 GMT 18:27 UK</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​i>​The origin and biogeography of Orchidaceae</​i>​. Trong: Pridgeon A. M., Cribb P. J., Chase M. W., Rasmussen F. (chủ biên). <​i>​Genera orchidacearum</​i>​. Quyển 2, trang 1-5, nhà in Đại học Oxford, Oxford.</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​ul><​li>​Batygina T. B., Bragina E. A., Vasilyeva E. 2003. <​i>​The reproductive system and germination in orchids</​i>​. Acta Biol. Cracov. ser. Bot. 45: 21-34.</​li>​
 +<​li>​Berg Pana H. 2005. <​i>​Handbuch der Orchideen-Namen. Dictionary of Orchid Names. Dizionario dei nomi delle orchidee</​i>​. Ulmer, Stuttgart, Đức</​li>​
 +<​li>​Kreutz C. A. J. 2004. <​i>​Kompendium der Europaischen Orchideen. Catalogue of European Orchids</​i>​. Kreutz Publishers, Landgraaf, Hà Lan</​li>​
 +<​li>​D. Lee Taylor và Thomas D. Bruns: <​i>​Independent,​ specialized invasions of ectomycorrhizal mutualism by two nonphotosynthetic orchids</​i>;​ Proc. Natl. Acad. Sci. Hoa Kỳ; quyển 94, trang 4510-4515, 4-1997</​li></​ul>​
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​b>​Họ Lan</​b></​td></​tr></​tbody></​table><​ul><​li>​Kỹ thuật Trồng Lan Dendrobium - Song ngữ Anh Việt - Tác giả Nghệ nhân Hai Riều Nguyễn Văn Hai- Kỹ Sư Canh Nông Lương Trọng Nhàn hiệu đính &amp; chuyển ngữ-Nhà xuất bản Thời Đại-2013.</​li></​ul><​p><​b style="​font-size:​ 0.95em; color:#​555;">​(tiếng Anh)</​b>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1319
 +Cached time: 20181010160749
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.568 seconds
 +Real time usage: 0.681 seconds
 +Preprocessor visited node count: 13708/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 330109/​2097152 bytes
 +Template argument size: 13375/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 10273/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.143/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 3.06 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +121.62% ​ 630.243 ​    31 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Clade
 +100.00% ​ 518.220 ​     1 -total
 + ​60.07% ​ 311.279 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​49.15% ​ 254.713 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​35.73% ​ 185.185 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Fossil_range
 + ​31.84% ​ 164.977 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Li&​ecirc;​n_&#​273;&#​7841;​i_Hi&#​7875;​n_sinh_220px
 + ​28.14% ​ 145.844 ​    38 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Period_start
 + ​26.06% ​ 135.059 ​    11 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Fossil_range/​bar
 + ​16.26% ​  ​84.262 ​    38 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Period_id
 + ​12.34% ​  ​63.951 ​    14 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Period_end
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​23941-0!canonical and timestamp 20181010160748 and revision id 41431050
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
10370-h-lan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)