User Tools

Site Tools


10356-t-n-th-nh-x-thu-c-th-nh-ph-c-mau-la-gi

Tân Thành là một xã thuộc thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam thành lập ngày 04 tháng 06 năm 2009.

Địa giới hành chính xã Tân Thành:

 • phía Đông giáp xã Tắc Vân, Cà Mau
 • phía Tây giáp Phường Tân Thành, Cà Mau
 • phía Nam giáp xã Định Bình, Cà Mau
 • phía Bắc giáp xã Tân Thạnh, Bạc Liêu

Xã Tân Thành có 23,8554 km² diện tích tự nhiên[1] và 8.243 nhân khẩu (năm 2016)[1]. Toàn xã có 6 ấp bao gồm: ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp 5 và ấp 6. Xã đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 7 năm 2015.

 • Quyết định 275-CP[2] ngày 25 tháng 07 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ, chia xã Tân Thành của huyện Cà Mau thành ba xã lấy tên là xã Tân Thành, xã Tân Định và xã Tân Thạnh.
 • Quyết định 94-HĐBT[3] ngày 30 tháng 8 năm 1983 của Hội đồng Bộ trưởng sáp nhập xã Tân Thành của huyện Cà Mau vào thị xã Cà Mau, tỉnh Minh Hải;
 • Quyết định 33B-HĐBT[4] ngày 14 tháng 2 năm 1987 của Hội đồng Bộ trưởng sáp nhập xã Tân Thành và xã Tân Định thành một xã lấy tên là xã Tân Thành, thị xã Cà Mau, tỉnh Minh Hải;
 • Nghị quyết [5] ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Quốc hội, xã Tân Thành của thị xã Cà Mau thuộc tỉnh Cà Mau.
 • Nghị định 21/1999/NĐ-CP[6] ngày 14 tháng 04 năm 1999 của Chính phủ, xã Tân Thành thuộc thành phố Cà Mau của tỉnh Cà Mau.
 • Nghị quyết số 24/NQ-CP[1] ngày 04 tháng 06 năm 2009 của Chính phủ thành lập phường Tân Thành thuộc thành phố Cà Mau trên cơ sở điều chỉnh 1.115,32 ha diện tích tự nhiên và 5.137 nhân khẩu của xã Tân Thành.

Kinh tế của xã chủ yếu là sản xuất nông nghiệp (Lúa 2 vụ 243 ha, nuôi tôm 1.465ha), đặc biệt xã có nghề nuôi cá chình, cá bống tượng rất phát triển (240ha, sản lượng 720 tấn, giá trị đạt 165 tỷ năm 2016) nhãn hiệu cá chính, cá bống tượng đã được công nhận, xã cũng có làng nghề dệt chiếu truyền thống được duy trì và phát triển. Thu nhập bình quân đầu người năm 2016 là 44,9tr/ng/năm, so với tiêu chí thu nhập xã nông thôn mới là 37 triệu VND.

Xã Tân Thành có 3 tuyến đường ô tô (ngang 3,5m) về trung tâm xã bao gồm: Tuyến từ xã Tắc Vân (dài 4,5km), điểm đầu tại Trung tâm văn hóa xã Tắc Vân (Quốc lộ 1A), điểm cuối tại trụ sở xã Tân Thành đi qua các ấp 2, ấp 5. Tuyến Cái Nhum (dài 2,5km), điểm đầu tại Cầu Cái Nhum (Quản lộ Phụng Hiệp), điểm cuối tại trụ sở xã đi qua các ấp 4, ấp 5. Tuyến Cái Nhứt-Tắc Vân (dài 7km), điểm đầu tại cống Cà Mau, điểm cuối tại trụ sở xã đi qua Phường Tân Thành, ấp 4, ấp 5. Ngoài ra xã còn có 27km đường liên ấp, đường dân sinh (Ngang 2,5m, 1,5m) bằng xi măng cốt thép bảo đảm đi lại bằng xe 2 bánh trong hai mùa mưa nắng trên địa bàn toàn xã (Đạt tiêu chí số 2 về giao thông xã nông thôn mới).

 1. ^ a ă â Nghị quyết số 24/NQ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập xã, phường, thị trấn thuộc huyện U Minh, huyện Ngọc Hiển và thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau do Chính phủ ban hành
 2. ^ Quyết định 275-CP năm 1979 điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Chính phủ ban hành
 3. ^ Quyết định 94-HĐBT năm 1983 phân vạch địa giới thị xã Cà Mau và các huyện Cà Mau, Giá Rai, Thới Bình, Cái Nước thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành
 4. ^ Quyết định 33B-HĐBT năm 1987 về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường, thị trấn của các thị xã Bạc Liêu, cà Mau và các huyện Cái Nước, Đầm Dơi, Ngọc Hiển, Vĩnh Lợi, Giá Rai, Hồng Dân, Thới Bình, Trần Văn Thời thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành
 5. ^ Nghị quyết về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh do Quốc hội ban hành
 6. ^ Nghị định 21/1999/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Cà Mau thuộc tỉnh Cà Mau
10356-t-n-th-nh-x-thu-c-th-nh-ph-c-mau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)